Pogoji uporabe vsebine spletne strani Lino.si

Spletno stran LINO.SI (v nadaljevanju Lino.si) je pripravila in jo ureja Podravka, d. d. (v nadaljevanju Podravka ali mi).

Vi, naši obiskovalci, ste naša največja vrednost, zato k vam pristopamo s posebno pozornostjo, v odprti ter odgovorni komunikaciji, da bi pridobili vaše zaupanje in zadovoljili vaša pričakovanja. Podravka zagotavlja, da bo varovala osebne podatke, predvsem ko gre za otroke, ki obiskujejo spletno stran Lino.si.

Ob vaši prvi uporabi spletne strani Lino.si bomo predvidevali, da ste se v celoti seznanili s temi pogoji, da so vam jasni in da jih sprejemate. Če z njimi ne soglašate, vas prosimo, da ne dostopate do spletne strani Lino.si in ne uporabljate njenih vsebin. Če imate kakršna koli vprašanja ali vam kaj ni jasno v zvezi s Pogoji uporabe, vas prosimo, da se obrnete na naše uredništvo na lino@lino.si.

Podobo in vsebino spletne strani Lino.si ter Pogoje uporabe lahko zaradi določenih razlogov spremenimo, zato vas prosimo, da si jih občasno ogledate, da bi se seznanili z morebitnimi spremembami. Če boste spletno stran Lino.si uporabljali tudi pozneje, bo to za nas pomenilo, da ste sprejeli vse morebitne spremembe.

UPORABA VSEBIN SPLETNE STRANI LINO.SI

Če ste postali registrirani uporabnik ali ne, vam dovoljujemo uporabo gradiv in vsebin na spletni strani Lino.si samo za osebne namene.

NE DOVOLJUJEMO:

 1. objavljanja, pošiljanja, prenosa in/ali izmenjave vsebin, ki kršijo predpise, veljavne v državi, za katero je bila spletna stran Lino.si objavljena, vključno z lažnimi, žaljivimi, grozilnimi, poniževalnimi, vulgarnimi, rasističnimi in drugimi vsebinami, ki vzbujajo sovraštvo na kateri koli podlagi, kot tudi z vsebinami, s katerimi se kršijo tuje avtorske pravice ter druge pravice intelektualne lastnine, nepooblaščeno razkrivajo podatki, ki so poslovna ali druga skrivnost, osebni podatki tretje osebe, ali se krši pravica do zasebnosti tretje osebe;
 2. objavljanja, pošiljanja, prenosa in/ali izmenjave vsebin, s katerimi se kršijo pravice otrok, pravica do zasebnosti drugih uporabnikov ter tretjih oseb;
 3. odkritega ali prikritega oglaševanja katerih koli drugih izdelkov ali storitev, ki se ne tržijo pod blagovno znamko Lino.si;
 4. uporabe vsebin in funkcionalnosti spletne strani Lino.si na način, ki lahko povzroči škodo nam, drugim uporabnikom, našim partnerjem ali kateri koli tretji osebi;
 5. lažnega predstavljanja z namenom grožnje, manipulacije, prevare ali zapeljevanja v našo zmoto, zmoto drugih uporabnikov ali tretjih oseb;
 6. objavljanja, pošiljanja, prenosa ali izmenjave nezaželenih vsebin uporabnikom ali tretjim osebam brez njihovega predhodnega pristanka ali prošnje, vključno z večkratnim pošiljanjem gradiva iste ali zelo podobne vsebine (spamming), verižnimi pismi, piramidalnimi shemami ipd.;
 7. kakršnega koli oviranja ali preprečevanja uporabe spletne strani Lino.si drugim uporabnikom;
 8. zavestnega objavljanja, pošiljanja, prenosa in/ali izmenjave vsebin, ki vsebujejo računalniške viruse, črve, računalniške kode, datoteke in programe, ki lahko povzročijo oviranje, omejevanje delovanja ali uničenje katerega koli računalniškega programa ali katere koli računalniške ter druge opreme;
 9. nepooblaščenega zbiranja, shranjevanja, prenašanja in uporabe katerih koli osebnih podatkov uporabnikov spletne strani Lino.si;
 10. uporabe katere koli vsebine ali njenega dela v komercialne namene brez predhodnega pisnega dovoljenja.

Z uporabo vsebin spletne strani Lino.si se strinjate, da naše uredništvo preverja, ali so vsebine, ki jih pošljete, objavite, prenesete ali izmenjate, v skladu s Pogoji uporabe in veljavnimi predpisi. Vendar vsebin uporabnikov pred objavo ne pregledujemo in ne obdelujemo. Ker naše preverjanje ni sistematično, ne jamčimo, da bodo vsebine, ki se bodo pojavile na spletni strani Lino.si, resnične oziroma v skladu s Pogoji uporabe ali dostopne, niti ne jamčimo za izvor takih vsebin.  

V primeru objave vsebine, ki krši osnovno zasnovo in smisel Lino.si ter pri tem povzroči ali bi lahko povzročila kakršne koli težave ali konfliktna stanja, ne glede na to ali te vsebine dovoljujejo Pogoji uporabe ali ne, si pridržujemo pravico, da po lastni presoji odstranimo takšno vsebino brez obrazložitve. S takšnim ravnanjem želimo obvarovati vse uporabnike, ki dobronamerno obiskujejo spletne strani zaradi igre, izobraževanja, zabave, sklepanja prijateljstev, in tudi zaščititi uredništvo pred nepredvidenimi, neustreznimi, mogoče tudi zlonamernimi dejavnostmi tistih uporabnikov, ki so se registrirali iz povsem napačnih motivov.
    
Vabimo vas, da nam na lino@lino.si sporočite, če med uporabo spletne strani Lino.si opazite vsebine, ki so v nasprotju s temi Pogoji uporabe.

Če ugotovi, da je gradivo, ki ga uporabnik preda, objavi ali prenese, v nasprotju s Pogoji uporabe ali veljavnimi predpisi, si naše uredništvo pridržuje pravico, da tako objavo zavrne, spremeni ali iz nje izloči tako gradivo brez predhodnega dovoljenja ali obvestila. Prav tako si, odvisno od teže in pogostnosti prekrška, pridržujemo pravico, da kot skrajni ukrep ukinemo morebitni uporabniški račun registriranega uporabnika, če ocenimo, da je to potrebno. Ne odgovarjamo za kakršno koli škodo, neposredno ali posredno, ki bi bila povzročena s takim ravnanjem kateremu koli uporabniku ali tretji osebi.

Ne glede na to da imamo pravico preverjati vsebino, je izključno uporabnik odgovoren za vsebine, ki jih objavlja, prenaša ali izmenjuje na spletni strani Lino.si. Z uporabo vsebin spletne strani Lino.si se strinjate, da v največjem obsegu, ki ga dovoljujejo veljavni pravni predpisi, Podravka ne odgovarja za katero koli ravnanje ali napako pri objavi, prenosu ali izmenjavi take vsebine, niti za njihove možne posledice. Prav tako ne odgovarja za škodo, povzročeno drugim uporabnikom ali tretjim osebam zaradi objave take vsebine.

V primeru neupoštevanja določil o vsebinah in aktivnostih v Pogojih uporabe bodo vse uporabnike ter tretje osebe doletele ustrezne zakonske posledice in bodo odgovarjali za katero koli škodo, ki jo bodo z nedovoljenimi aktivnostmi ali objavo oziroma s prenosom prepovedanih vsebin povzročili nam, drugim uporabnikom ali tretjim osebam.

VSEBINE SPLETNE STRANI LINO.SI

Na spletnih straneh Lino.si vam omogočamo, da uporabljate različne vsebine in funkcionalnosti. Vsebine ustvarjamo mi, naši sodelavci in partnerji, pa tudi vi, uporabniki.

Razumno si bomo prizadevali, da vam bodo spletna stran Lino.si in vse njene vsebine ter funkcionalnosti dostopni ob katerem koli času v skladu s temi Pogoji uporabe.

Interaktivne vsebine in funkcionalnosti. Na spletni strani Lino.si je veliko vsebin, številne od njih so interaktivne. Ustvarite lahko osebno stran (profilno stran), nanjo nalagate (upload) svoje vsebine in fotografije, komentirate, sodelujete v nagradnih igrah ter natečajih, spletnih anketah ipd. Za uporabo večine interaktivnih vsebin se morate registrirati (Registracija).

Objavljanje vaših vsebin na Lino.si ne pomeni, da te predstavljajo vaše stališče, mnenje oziroma priporočila ali da soglašamo z njimi in se na kateri koli način strinjamo z njimi.  
 
Vsebine naših partnerjev in tretjih oseb. Na Lino.si so na voljo podatki o naših partnerjih in njihovih izdelkih oziroma storitvah v obliki člankov, nasvetov, reklam, reklamnih sporočil, nagradnih iger ter povezav na njihove spletne strani. Trudili se bomo, da bomo tovrstne vsebine posebej označili, v primeru da bo to omogočal način njihove objave.

V uredništvu si pridržujemo pravico nadzirati vsebine naših partnerjev, če so te v skladu s Pogoji uporabe in veljavnimi predpisi. Vendar ne jamčimo za točnost, vsebino, dostopnost ali izvor tovrstnih vsebin glede na to, da nadzora nad vsebinami ne izvajamo neprenehoma oziroma ga sploh ne izvajamo.
 
Objavljanje vsebin naših partnerjev na Lino.si ne pomeni, da te predstavljajo naše stališče, mnenje oziroma priporočila ali da soglašamo z njimi in se na kateri koli način strinjamo z njimi.  
 
V največjem možnem obsegu, ki ga dovoljujejo veljavni pravni predpisi, izključujemo našo odgovornost za kakršno koli škodo, povzročeno drugim uporabnikom ali tretjim osebam v zvezi z uporabo ali zanašanjem na katero koli vsebino naših partnerjev, kot tudi za izdelke ali storitve naših partnerjev. Za vprašanja ali pojasnila v zvezi z vsebinami naših partnerjev se, prosimo, obrnite na naše uredništvo na lino@lino.si.

REKLAMNE VSEBINE NA SPLETNI STRANI LINO.SI

Na spletni strani Lino.si se pojavljajo tudi reklamne vsebine (reklamna sporočila, oglasi, oglasne pasice ipd.), ki jih na podlagi pogodbenega razmerja z nami objavljajo naši partnerji in ostali oglaševalci. Vsa pogodbena in druga razmerja z osebami, ki oglašujejo na naših spletnih straneh, boste urejali neposredno z oglaševalci. Mi nismo vključeni v ta razmerja in ne prevzemamo odgovornosti, ki iz njih izhajajo. 

Prizadevali si bomo, da med vsebinami Lino.si ne bo prisotno z zakonom prepovedano oglaševanje, predvsem oglaševanje, ki bi lahko prizadelo človeško dostojanstvo ali bi lahko povzročilo telesno, duševno in drugo škodo otrokom, kot tudi neetično oglaševanje. Če bomo ugotovili, da se na spletni strani Lino.si pojavlja takšno oglaševanje, bomo te vsebine nemudoma odstranili.  

Ne podpiramo oglaševanja, ki zavaja ali je verjetno, da bo zavedlo osebe, ki jim je namenjeno, ter je verjetno, da bo s tem vplivalo na ekonomsko vedenje teh oseb (zavajajoče oglaševanje).

V največjem možnem obsegu, ki ga dovoljujejo veljavni pravni predpisi, izključujemo odgovornost za kakršno koli škodo, povzročeno uporabnikom ali tretjim osebam zaradi zakonsko prepovedanega oglaševanja. Vse pripombe in zahteve, ki se nanašajo na vsebino oglaševanja, naslovite neposredno na oglaševalca.

 REGISTRACIJA

Ko se registrirate na Lino.si, postanete član Lino kluba, kar vam omogoča brezplačno uporabo določenega števila dodatnih vsebin in funkcionalnosti. Tovrstne vsebine in funkcionalnosti omogočajo, da ustvarite osebno stran (profilno stran), nalaganje (upload) vaših vsebin in fotografij, komentiranje vsebin, sodelovanje v nagradnih igrah, natečajih ter spletnih raziskavah, uporabo virtualnih daril in ostalih funkcionalnosti. Uporabnike o tem obveščamo na spletnih straneh.
 
Registrirate se lahko, če sprejmete pogoje uporabe in nam dovolite, da osebne podatke, ki jih vnesete, zbiramo, obdelujemo ter uporabljamo v skladu s politiko Zaščite osebnih podatkov na spletni strani Lino.si. Ob registraciji ste dolžni vnesti točne in resnične podatke. Ne dovoljujemo uporabe uporabniškega imena, ki je neprimerno, žaljivo ali vulgarno. V tem primeru imamo pravico izbrisati takšno uporabniško ime brez predhodnega obvestila. 
 Registrirajo se lahko tudi otroci, mlajši od 14 let, in sicer v skladu z Zaščito osebnih podatkov na spletni strani Lino.si. V tem primeru od otroka zahtevamo, da poleg osnovnih podatkov (uporabniško ime, e-naslov) vnese tudi e-naslov enega od staršev, kateremu bomo v 24 urah poslali obvestilo o registraciji. Starše prosimo, da se seznanijo z vsebino elektronskega sporočila in Zaščito osebnih podatkov na spletni strani Lino.si.

Ob registraciji se lahko odločite za prejemanje brezplačnih elektronskih novic (newsletter).

Ko se registrirate, ustvarite osebni uporabniški račun. Vse podatke o svojem uporabniškem računu, predvsem pa izbrano geslo, morate varovati kot zaupne. Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi bila povzročena vam, ostalim uporabnikom ali tretji osebi zaradi uporabe uporabniškega računa brez avtorizacije oziroma kakršne koli zlorabe podatkov, ki so dostopni na uporabniškem računu. Če opazite neavtorizirano uporabo svojega uporabniškega računa oziroma njegovo zlorabo, vas prosimo, da o tem nemudoma obvestite uredništvo na lino@lino.si.

Uporabniški račun lahko kadar koli izbrišete z uporabo nastavitev na vašem profilu (profilni strani).

Z izbrisom uporabniškega imena ne preneha odgovornost za morebitne prekrške in/ali škodo, ki ste jo povzročili, medtem ko ste bili registrirani.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Na spletni strani Lino.si se pojavljajo gradiva, katerih vsebina je zaščitena z avtorskimi pravicami (npr. besedila, fotografije, risbe) in z drugimi pravicami intelektualne lastnine (logotipi, zaščitni znaki ipd.). Vsak uporabnik spletne strani Lino.si je osebno odgovoren za spoštovanje tujih avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine, ki se nanašajo na vsebine, dostopne na spletni strani Lino.si. Zato vas prosimo, da se dobro seznanite z vsebino tega poglavja, da boste lahko v celoti spoštovali tuje pravice intelektualne lastnine. V primeru kakršnih koli nejasnosti ali nesporazumov se obrnite na uredništvo na lino@lino.si.

Splošna pravila. Vsebine, ki so zaščitene z intelektualnim lastništvom, lahko kot uporabniki uporabljate samo v osebne, nekomercialne namene.

NE DOVOLJUJEMO:

 1. uporabe vsebin, ki se nahajajo na spletni strani Lino.si, v komercialne namene, kar vključuje prevzemanje, razmnoževanje, dajanje v najem, distribuiranje, objavljanje v javnosti, javno predstavljanje in prikazovanje brez predhodne pisne odobritve Podravke;
 2. da se vsebine, ki se nahajajo na spletni strani Lino.si, uporabljajo za promocijo oziroma oglaševanje katerega koli izdelka ali storitve brez predhodne pisne odobritve Podravke;
 3. da se vsebine, ki se nahajajo na spletni strani Lino.si, uporabljajo za prodajo katerega koli izdelka ali storitve brez predhodne pisne odobritve Podravke;
 4. spremembe, prevoda, priredbe ali katere koli druge predelave takih vsebin v komercialne namene brez predhodnega pisnega dovoljenja Podravke.

Zavezujemo se, da bomo brez odlašanja preučili vsako prijavo v zvezi s kršitvijo tega poglavja, zlasti če se v njej zahteva odstranitev določene vsebine s spletne strani. V tem primeru od uporabnikov pričakujemo največje možno sodelovanje pri ugotavljanju dejstev. Če bomo ugotovili, da je prijavljeno ravnanje v nasprotju z določili Pogojev uporabe, pa tudi v drugih primerih, ko bo to po našem mnenju smotrno, bomo tako vsebino odstranili s spletne strani Lino.si brez predhodnega obvestila uporabnika, razmislili pa bomo tudi o morebitni ukinitvi uporabniškega računa.

Z uporabo spletne strani Lino.si se zavedate, da ta vsebuje imena, slike, fotografije, logotipe, grafične predstavitve in druge vsebine, ki so zaščiteni z različnimi pravicami intelektualne lastnine, katerih nosilec je Podravka ali tretje osebe. Ne glede na vašo uporabo spletne strani Lino.si s tem ne pridobite pravice uporabe (licence) katerega koli avtorskega dela, blagovne ali storitvene znamke, oblikovanja, patenta ali druge pravice, katerih nosilec je Podravka oziroma tretja oseba. To velja za katero koli avtorsko delo na spletni strani Lino.si, ki je zaščiteno z avtorskimi pravicami Podravke ali tretje osebe, razen v primeru da je na posameznem avtorskem delu izrecno navedenega nekaj drugega.   

Poseben položaj posameznih avtorskih del – licence Creative Commons in Watermark. Upoštevajoč zgornja določila, lahko Podravka na podlagi svoje uredniške politike dovoli registriranim ali neregistriranim uporabnikom druge oblike uporabe avtorskega dela, kot so besedila in fotografije, katerih nosilec avtorskih pravic je Podravka. Na ta način se uporabnikom omogoči pravica predelave posameznih del oziroma njihove nadaljnje distribucije, ki bi sicer bila prepovedana na podlagi Splošnih pravil iz prvega dela Pogojev uporabe. Tako se za posamezna dela lahko uporablja licenca Creative Commons, ki praviloma omogoča več svobode uporabnikom avtorskega dela.

Če se za posamezno avtorsko delo uporabljajo pravila katere od licenc Creative Commons v smislu uporabe avtorskega dela, je to avtorsko delo označeno z oznako posamezne licence Creative Commons, ki velja za to delo. Takšna oznaka hkrati predstavlja povezavo, ki vas usmeri na skrajšano ali polno besedilo zadevne licence Creative Commons v slovenskem jeziku, s katerim se mora registrirani ali neregistrirani uporabnik seznaniti pred uporabo avtorskega dela.

Kljub temu da obstajajo posamezna avtorska dela, katerih nosilec pravic je Podravka, slednja lahko posamezna dela označi s katero izmed licenc Creative Commons, čeprav Podravka ni član organizacije Creative Commons (www.creativecommons.org) in ne odgovarja uporabniku za težave, posledice ali škodo, ki jih lahko ima uporabnik, ker ni razumel pogojev licence oziroma pravnih posledic njene uporabe, tj. uporabe avtorskega dela po določilih te licence. Odgovornost Podravke za kakršno koli obliko škode, ki lahko nastane iz tega, se omejuje do največjega obsega, ki ga dovoljujejo veljavni pravni predpisi.

 

Vaše vsebine na spletni strani Lino.si. Če se registrirate kot uporabnik na spletni strani Lino.si, vam omogočamo, da na spletni strani objavljate, nanjo nalagate (upload) in izmenjujete svoje vsebine (besedila, fotografije, risbe ipd.) ter da izdelate osebno stran (profilno stran). Zavedati se morate, da bo to gradivo dostopno tudi nam.

Lahko se odločite, da je določeno gradivo dostopno tudi drugim uporabnikom in tretjim osebam. Vaša posamezna gradiva, kot so fotografije, ki se lahko uporabijo za sodelovanje v nagradnih igrah ali natečajih, bodo dostopna drugim uporabnikom ter tretjim osebam, na kar boste opozorjeni, preden jih boste naložili (upload).

V trenutku predaje, prenosa ali izmenjave takih vsebin vsak uporabnik v korist Podravke ustanovi brezplačno, neizključno ter ozemeljsko, vsebinsko in časovno neomejeno pravico uporabe vsebin ter gradiv. Na podlagi tega smo pooblaščeni, da v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljujejo veljavni državni predpisi, uveljavljamo lastninske pravice do teh vsebin in gradiv, zlasti pri objavljanju gradiv na spletni strani ter na drugih mestih po naši izbiri, pri vključevanju gradiv v obvestila o novostih (newsletter) na spletni strani Lino.si, pri uporabi in distribuiranju gradiv v promocijske ter propagandne namene, ne glede na medij, proti drugim uporabnikom, partnerjem in tretjim osebam, pri razmnoževanju, predelavi, prilagoditvi, prikazovanju, v celoti ali delno, ne da bi potrebovali kakršna koli nadaljnja dovoljenja uporabnika.

Če želimo pridobiti pravico do izključne uporabe vsebin, ki ste jih predali ali prenesli in ki so zaščitene z avtorskimi ali drugimi pravicami, je treba medsebojne pravice in obveznosti urediti s posebno pogodbo.

Z uporabo spletne strani Lino.si se strinjate, da vsebine, ki jih objavite ali prenesete, lahko spremenimo, dopolnimo, prilagodimo in uredimo. Pridržujemo si pravico, vendar se ne zavezujemo, da bomo gradivo, ki ste nam ga poslali ali ga k nam prenesli (upload), spremenili, dopolnili, uredili, delno objavili, uporabili v različnih novinarskih izdelkih pred objavo na spletni strani ali po njej.

Kar zadeva uporabo tovrstnih vsebin in gradiv s strani tretjih oseb, registriranim uporabnikom, ki so nosilci avtorskih pravic, s tehničnimi ukrepi na spletni strani Lino.si lahko omogočimo, da uporabo teh vsebin in gradiv zaščitijo s katero od licenc Creative Commons. Priporočamo, da se registrirani uporabniki, preden zaščitijo svoje avtorske pravice, natančno seznanijo s skrajšanim in celotnim pravilnikom, z delovanjem organizacije Creative Commons (www.creativecommons.org) ter s pravnimi posledicami (pozitivnimi in negativnimi) uporabe navedenih licenc. Omogočanje uporabe nekaterih od licenc Creative Commons registriranim uporabnikom na opisani način ne predstavlja priporočila za uporabo navedenih licenc. Odločitev o tem, ali bodo zadevne licence uporabili ali ne, je izključno na strani registriranih uporabnikov. V največjem možnem obsegu, ki ga dovoljujejo veljavni državni predpisi, je izključena oziroma omejena odgovornost Podravke do uporabnikov, ki se odločijo, da bodo vsebine in gradiva, na katerih imajo avtorske pravice, zaščitili v skladu s katero koli licenco Creative Commons.

Imate pravico, da se ob vsebinah, ki jih objavljate ali nalagate na spletno stran Lino.si, nahaja vaše uporabniško ime kot ime avtorja gradiv.

Vaša jamstva. Pri objavi ali prenosu (upload) vsebin na spletno stran Lino.si nam v zvezi z vsebinami, ki jih pošiljate, objavljate ali prenašate na podstrani portala, jamčite:

 • da ste avtor teh vsebin oziroma nosilec avtorskih pravic in/ali drugih pravic intelektualne lastnine do teh vsebin ter da imate polno pooblastilo, da v korist Podravke ustanovite ustrezne pravice v skladu s temi Pogoji uporabe,
 • da je gradivo vaša lastnina oziroma da ste ga pridobili na zakonit način,
 • da pojavljanje vsebin, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami ali drugimi pravicami intelektualne lastnine, ne bo v kateri koli obliki in na kateri koli način kršilo pravic tretjih oseb, vključno z osebnimi avtorskimi pravicami in drugimi pravicami intelektualne lastnine, ugleda, časti in dostojanstva, pravice do zasebnosti ter drugih pravic do zasebnosti tretjih oseb,
 • da uporaba teh vsebin v skladu s Pogoji uporabe ne bo povzročila škode, materialne ali nematerialne, nam, drugim uporabnikom ali tretjim osebam,
 • da vaše avtorske pravice oziroma druge pravice intelektualne lastnine niso omejene v korist neke tretje osebe,
 • da so vsebine po vašem vedenju popolne, resnične in točne.

Strinjate se, da boste vse morebitne zahtevke za povračilo škode, naslovljene na Podravko zaradi vaše kršitve zgoraj navedenih jamstev, prevzeli nase in da boste Podravki in drugim oškodovanim uporabnikom in tretjim osebam poravnali vso škodo in stroške, ki so nastali zaradi kršitve zgornjih jamstev. Podravka se zavezuje, da vas bo brez odlašanja obvestila o prejemu vsakega zahtevka za povračilo škode zaradi kršitve zgornjih jamstev.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

Vsebine, ki jih uporabniki neposredno pošljejo, objavijo ali prenesejo na spletno stran Lino.si v kateri koli obliki, se pojavljajo izključno "take, kakršne so" oziroma "kot so dostopne", zato se ne čutimo odgovorne za možne posledice, vključno s kakršno koli škodo, ki je lahko povzročena drugim uporabnikom ali tretjim osebam in ki lahko nastane zaradi različnih razlag vsebin, ki se nahajajo na spletni strani Lino.si.

Kljub vloženemu trudu ne jamčimo, da bodo spletna stran Lino.si oziroma vse njene vsebine vedno dostopne in na voljo ter da ne bodo vsebovale napak in računalniških programov, ki bi lahko povzročili škodo drugim uporabnikom ali tretjim osebam (npr. virusi, črvi ipd.).

V največjem obsegu, ki ga dovoljujejo veljavni pravni predpisi, izključujemo odgovornost:

 • za kakršno koli škodo, ki je nastala uporabnikom ali tretjim osebam, ker so uporabniki, tretje osebe, pokrovitelji, oglaševalci itd. na spletni strani objavili prepovedane vsebine in druge vsebine, ki niso v skladu s Pogoji uporabe,
 • za kakršno koli škodo, ki jo uporabniki ali tretje osebe povzročijo ali utrpijo pri uporabi spletne strani Lino.si, predvsem v primeru zlorabe, uničenja ali poškodovanja vsebin ali funkcionalnosti, zlorabe uporabniškega računa ipd.,
 • za škodo, povzročeno drugim uporabnikom ali tretjim osebam zaradi kršitve njihovih avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine, ki so jo z objavo ali prenosom vsebin storili drugi uporabniki spletne strani Lino.si,
 • za škodo, povzročeno uporabnikom in/ali tretjim osebam zaradi začasne nedostopnosti spletne strani Lino.si oziroma posameznih vsebin ali funkcionalnosti,
 • za škodo, ki jo oglaševalci povzročijo z reklamami (resničnost, pravilnost, dostopnost reklamiranih izdelkov in storitev), ki so objavljene na spletni strani, in sicer preko svojih spletnih strani, ki so dostopne uporabnikom,
 • za kakršno koli škodo, povzročeno uporabnikom ali tretjim osebam zaradi sprememb ali ukinitve posameznih vsebin, funkcionalnosti, storitev, oblikovanja, zasnove spletne strani Lino.si ali cele spletne strani,
 • za kakršno koli škodo, povzročeno uporabnikom ali tretjim osebam z uporabo spletnih strani tretjih oseb, do katerih dostopamo s povezavami, objavljenimi na spletni strani Lino.si.

Politika Zaščite osebnih podatkov na spletni strani Lino.si se lahko spremeni, zato vas prosimo, da besedilo občasno ponovno preučite, da se seznanite z morebitnimi spremembami. Če boste spletno stran Lino.si uporabljali tudi pozneje, bo to za nas pomenilo, da ste sprejeli vse morebitne spremembe.

 

Posodobljeno 9. 11. 2011.


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/hosts/brlog.lino.eu/admin/inc/classes/freetag/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 365

Lino.si uporablja piškotke, ki omogočajo preprostejše in boljše delovanje spletne strani. Nastavitve piškotkov lahko nadzorujete in konfigurirate v svojem spletnem brskalniku. Več o piškotkih lahko preberete tukaj. Z nadaljevanjem pregledovanja spletne strani www.lino.si se strinjate z uporabo piškotkov. Za nadaljevanje pregledovanja spletne strani kliknite na X.